Prehľad o organizácii
Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
31736912
2020032586
SK2020032586
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č. 831/V
-203 tis. €
-1 187,1 %
2022/2021
3,17 mil. €
-20,9 %
2022/2021
-0,11
-1 360,1 %
2022/2021
1,78 mil. €
1 255,5 %
2021/2020
N/A

Zisk Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
1,31
0,48
0,3
1,5

Zisk pred zdanením Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Predstavenstvo Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Člen dozorného orgánu Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Predmet činnosti Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Kataster Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy Širila, a.s., Spišská Nová Ves