Prehľad o organizácii
Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
31736912
2020032586
SK2020032586
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,47
47,2 %
18,7 tis. €
119,2 %
2021/2020
4 mil. €
-15,6 %
2021/2020
0,01
121,7 %
2021/2020
1,78 mil. €
1 255,5 %
2021/2020
N/A

Zisk Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

1,67
0,53
0,2
1,63

Zisk pred zdanením Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Širila, a.s., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Predstavenstvo Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Člen dozorného orgánu Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Predmet činnosti Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Kataster Širila, a.s., Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy Širila, a.s., Spišská Nová Ves