Prehľad o organizácii
MARQUEEN, s.r.o.
Hutnícka 1, 040 01 Košice
31736921
2020757134
Nemá
nezistený
20.11.1996
14.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MARQUEEN, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby MARQUEEN, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MARQUEEN, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MARQUEEN, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARQUEEN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARQUEEN, s.r.o.


Konateľ MARQUEEN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARQUEEN, s.r.o.


Predmet činnosti MARQUEEN, s.r.o.


Kataster MARQUEEN, s.r.o.


Skrátené výkazy MARQUEEN, s.r.o.