Prehľad o organizácii
MONOPOL, a.s. v likvidácii
073 01 Nižná Rybnica
31736939
Nemá
20.11.1996
05.04.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MONOPOL, a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MONOPOL, a.s. v likvidácii


Likvidátor MONOPOL, a.s. v likvidácii


Predstavenstvo MONOPOL, a.s. v likvidácii


Člen dozorného orgánu MONOPOL, a.s. v likvidácii


Predmet činnosti MONOPOL, a.s. v likvidácii


Kataster MONOPOL, a.s. v likvidácii