Prehľad o organizácii
TECHNOCOM, s.r.o.
Tajovského 6, Košice
31736947
2020055708
SK2020055708
nezistený
21.11.1996
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,12
41,69
7,6 %
282 €
101,8 %
2021/2020
4,93 tis. €
18,2 %
2021/2020
0,12
106,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TECHNOCOM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TECHNOCOM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

0,34
0,92
0,08
49,86

Zisk pred zdanením TECHNOCOM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TECHNOCOM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TECHNOCOM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TECHNOCOM, s.r.o.


Konateľ TECHNOCOM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TECHNOCOM, s.r.o.


Predmet činnosti TECHNOCOM, s.r.o.


Kataster TECHNOCOM, s.r.o.


Skrátené výkazy TECHNOCOM, s.r.o.