Prehľad o organizácii
TECHNOCOM, s.r.o.
Tajovského 6, Košice
31736947
2020055708
SK2020055708
nezistený
21.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8729/V
114 €
-59,6 %
2022/2021
3,4 tis. €
-31 %
2022/2021
1
766,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TECHNOCOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TECHNOCOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TECHNOCOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TECHNOCOM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TECHNOCOM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TECHNOCOM, s.r.o.


Konateľ TECHNOCOM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TECHNOCOM, s.r.o.


Predmet činnosti TECHNOCOM, s.r.o.


Kataster TECHNOCOM, s.r.o.


Skrátené výkazy TECHNOCOM, s.r.o.