Prehľad o organizácii
MATRIX spol. s r.o.
Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov
31736955
2020486633
Nemá
nezistený
19.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MATRIX spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MATRIX spol. s r.o.


Konateľ MATRIX spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MATRIX spol. s r.o.


Predmet činnosti MATRIX spol. s r.o.


Kataster MATRIX spol. s r.o.


Skrátené výkazy MATRIX spol. s r.o.