Prehľad o organizácii
S 2, s.r.o.
Mlynská 26, 040 01 Košice
31736963
2020055752
SK2020055752
2 zamestnanci
21.11.1996
Maloob.so šport.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,22
42,6 %
-769 €
-131,9 %
2022/2021
238 tis. €
-21,8 %
2022/2021
-0
-125,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk S 2, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby S 2, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
16,53
0,57
0,46
2,23

Zisk pred zdanením S 2, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA S 2, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod S 2, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S 2, s.r.o.


Konateľ S 2, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S 2, s.r.o.


Prokurista S 2, s.r.o.


Predmet činnosti S 2, s.r.o.


Kataster S 2, s.r.o.


Skrátené výkazy S 2, s.r.o.