Prehľad o organizácii
S 2, s.r.o.
Mlynská 26, 040 01 Košice
31736963
2020055752
SK2020055752
2 zamestnanci
21.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8731/V
140 €
118,2 %
2023/2022
313 tis. €
31,6 %
2023/2022
0
122,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk S 2, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby S 2, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
11,73
0,51
0,01
1,97

Zisk pred zdanením S 2, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA S 2, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod S 2, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S 2, s.r.o.


Konateľ S 2, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S 2, s.r.o.


Prokurista S 2, s.r.o.


Predmet činnosti S 2, s.r.o.


Kataster S 2, s.r.o.


Skrátené výkazy S 2, s.r.o.