Prehľad o organizácii
S 2, s.r.o.
Mlynská 26, 040 01 Košice
31736963
2020055752
SK2020055752
2 zamestnanci
21.11.1996
Maloob.so šport.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
0,8
27,9 %
2,41 tis. €
-62,8 %
2021/2020
304 tis. €
171,6 %
2021/2020
0,02
-71,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk S 2, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby S 2, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

16,65
0,72
0,01
3,24

Zisk pred zdanením S 2, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA S 2, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod S 2, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S 2, s.r.o.


Konateľ S 2, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S 2, s.r.o.


Prokurista S 2, s.r.o.


Predmet činnosti S 2, s.r.o.


Kataster S 2, s.r.o.


Skrátené výkazy S 2, s.r.o.