Prehľad o organizácii
ANTISTATIC, s.r.o.
Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok
31736971
2020512681
SK2020512681
1 zamestnanec
20.11.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,78
1,01
0,11
177,7 %
-83,1 tis. €
-225,2 %
2021/2020
13,6 tis. €
-84,5 %
2021/2020
-0,78
-469,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ANTISTATIC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ANTISTATIC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

-16,46
-0,78
1,52
0,24

Zisk pred zdanením ANTISTATIC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ANTISTATIC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ANTISTATIC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANTISTATIC, s.r.o.


Konateľ ANTISTATIC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANTISTATIC, s.r.o.


Predmet činnosti ANTISTATIC, s.r.o.


Kataster ANTISTATIC, s.r.o.


Skrátené výkazy ANTISTATIC, s.r.o.