Prehľad o organizácii
ANTISTATIC, s.r.o.
Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok
31736971
2020512681
SK2020512681
1 zamestnanec
20.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3427/P
-20,4 tis. €
-186,4 %
2023/2022
121 tis. €
16,1 %
2023/2022
-0,23
-226,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ANTISTATIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ANTISTATIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-15,82
-0,91
0,15
0,26

Zisk pred zdanením ANTISTATIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ANTISTATIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ANTISTATIC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANTISTATIC, s.r.o.


Konateľ ANTISTATIC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANTISTATIC, s.r.o.


Predmet činnosti ANTISTATIC, s.r.o.


Kataster ANTISTATIC, s.r.o.


Skrátené výkazy ANTISTATIC, s.r.o.