Prehľad o organizácii
ANTISTATIC, s.r.o.
Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok
31736971
2020512681
SK2020512681
2 zamestnanci
20.11.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,19
-0,4
0,2
145,9 %
23,6 tis. €
128,5 %
2022/2021
104 tis. €
665,9 %
2022/2021
0,19
123,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ANTISTATIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ANTISTATIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-11,73
-0,46
0,3
0,42

Zisk pred zdanením ANTISTATIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ANTISTATIC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ANTISTATIC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANTISTATIC, s.r.o.


Konateľ ANTISTATIC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANTISTATIC, s.r.o.


Predmet činnosti ANTISTATIC, s.r.o.


Kataster ANTISTATIC, s.r.o.


Skrátené výkazy ANTISTATIC, s.r.o.