Prehľad o organizácii
Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 115, 908 41 Šaštín - Stráže
31736980
2020036161
Nemá
nezistený
19.11.1996
04.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.


Konateľ Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.


Predmet činnosti Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.


Kataster Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Kamenosochárstvo Petrovič, spol. s r.o.