Prehľad o organizácii
G. TREND, s.r.o.
044 19 Ruskov
31736998
2020953737
Nemá
nezistený
20.11.1996
06.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod G. TREND, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G. TREND, s.r.o.


Konateľ G. TREND, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G. TREND, s.r.o.


Predmet činnosti G. TREND, s.r.o.


Kataster G. TREND, s.r.o.


Skrátené výkazy G. TREND, s.r.o.