Prehľad o organizácii
NEPOSPAM, s.r.o.
Povstalecká 38, 059 71 Ľubica
31737005
2020512692
Nemá
nezistený
18.11.1996
24.03.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NEPOSPAM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEPOSPAM, s.r.o.


Konateľ NEPOSPAM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEPOSPAM, s.r.o.


Predmet činnosti NEPOSPAM, s.r.o.


Kataster NEPOSPAM, s.r.o.


Skrátené výkazy NEPOSPAM, s.r.o.