Prehľad o organizácii
HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.
Smetanova 1501/19, 058 01 Poprad
31737013
2020970644
Nemá
nezistený
21.11.1996
27.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.


Kataster HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy HEROSYS RECHENCENTRUM SLOVAKIA s.r.o.