Prehľad o organizácii
H tim B, spol. s r.o.
Lesná 4, 044 24 Poproč
31737021
2020949106
Nemá
nezistený
29.11.1996
29.03.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod H tim B, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H tim B, spol. s r.o.


Konateľ H tim B, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H tim B, spol. s r.o.


Predmet činnosti H tim B, spol. s r.o.


Kataster H tim B, spol. s r.o.


Skrátené výkazy H tim B, spol. s r.o.