Prehľad o organizácii
H tim B, spol. s r.o.
Lesná 4, 044 24 Poproč
31737021
2020949106
Nemá
29.11.1996
29.03.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod H tim B, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H tim B, spol. s r.o.


Konateľ H tim B, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H tim B, spol. s r.o.


Predmet činnosti H tim B, spol. s r.o.


Kataster H tim B, spol. s r.o.


Skrátené výkazy H tim B, spol. s r.o.