Prehľad o organizácii
ECHO-GREEN, s.r.o.
Alžbetina 27, 040 01 Košice
31737030
2021360253
Nemá
nezistený
21.11.1996
03.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-10,3 tis. €
-554 %
2015/2014
N/A
-0,69
-3 098,3 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk ECHO-GREEN, s.r.o.


2014
2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby ECHO-GREEN, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-8,35
n/a
6,8

Zisk pred zdanením ECHO-GREEN, s.r.o.


2014
2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ECHO-GREEN, s.r.o.


2014
2015
-1,06 tis. €
-1,08 tis. €
-1,1 tis. €
-1,12 tis. €
-1,14 tis. €
-1,16 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ECHO-GREEN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECHO-GREEN, s.r.o.


Konateľ ECHO-GREEN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECHO-GREEN, s.r.o.


Predmet činnosti ECHO-GREEN, s.r.o.


Kataster ECHO-GREEN, s.r.o.


Skrátené výkazy ECHO-GREEN, s.r.o.