Prehľad o organizácii
MANUFAKTUR, a.s.
Rastislavova 104, Košice
31737048
Nemá
19.11.1996
04.07.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MANUFAKTUR, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MANUFAKTUR, a.s.


Predstavenstvo MANUFAKTUR, a.s.


Člen dozorného orgánu MANUFAKTUR, a.s.


Správca konkurznej podstaty MANUFAKTUR, a.s.


Predmet činnosti MANUFAKTUR, a.s.


Kataster MANUFAKTUR, a.s.