Prehľad o organizácii
COOIMEX Slovakia s.r.o.
Košická 16, 054 01 Levoča
31737064
Nemá
22.11.1996
26.11.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod COOIMEX Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOIMEX Slovakia s.r.o.


Konateľ COOIMEX Slovakia s.r.o.


Likvidátor COOIMEX Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COOIMEX Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti COOIMEX Slovakia s.r.o.


Kataster COOIMEX Slovakia s.r.o.