Prehľad o organizácii
K.R.K.Group s.r.o.
976 73 Telgárt
31737081
2020988783
Nemá
nezistený
21.11.1996
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,09
7,86
5,6 %
465 €
149,3 %
2022/2021
12,5 tis. €
14,4 %
2022/2021
0,08
145,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk K.R.K.Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby K.R.K.Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,04
0,94
n/a
18,07

Zisk pred zdanením K.R.K.Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA K.R.K.Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K.R.K.Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K.R.K.Group s.r.o.


Konateľ K.R.K.Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K.R.K.Group s.r.o.


Predmet činnosti K.R.K.Group s.r.o.


Kataster K.R.K.Group s.r.o.


Skrátené výkazy K.R.K.Group s.r.o.