Prehľad o organizácii
K.R.K.Group s.r.o.
976 73 Telgárt
31737081
2020988783
Nemá
nezistený
21.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 27444/S
1,17 tis. €
150,8 %
2023/2022
40 tis. €
219,2 %
2023/2022
0,05
-43,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk K.R.K.Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby K.R.K.Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,27
0,26
0,01
1,35

Zisk pred zdanením K.R.K.Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA K.R.K.Group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod K.R.K.Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K.R.K.Group s.r.o.


Konateľ K.R.K.Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K.R.K.Group s.r.o.


Predmet činnosti K.R.K.Group s.r.o.


Kataster K.R.K.Group s.r.o.


Skrátené výkazy K.R.K.Group s.r.o.