Prehľad o organizácii
K.R.K.Group s.r.o.
976 73 Telgárt
31737081
2020988783
Nemá
nezistený
21.11.1996
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
-0,19
10,77
7,2 %
-943 €
-1 679,2 %
2021/2020
11 tis. €
-34 %
2021/2020
-0,18
-2 360,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk K.R.K.Group s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby K.R.K.Group s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

0,95
0,93
n/a
13,93

Zisk pred zdanením K.R.K.Group s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA K.R.K.Group s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K.R.K.Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K.R.K.Group s.r.o.


Konateľ K.R.K.Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K.R.K.Group s.r.o.


Predmet činnosti K.R.K.Group s.r.o.


Kataster K.R.K.Group s.r.o.


Skrátené výkazy K.R.K.Group s.r.o.