Prehľad o organizácii
SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným
Svätoplukova 18, Košice
31737099
2020973251
Nemá
nezistený
20.11.1996
23.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy SIRIUS 8 s.r.o. Slovensko-Ukrajinská spoločnosť s ručením obmedzeným