Prehľad o organizácii
EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii
Čajakova 5, 041 95 Košice
31737111
Nemá
20.11.1996
27.01.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii


Konateľ EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii


Kataster EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy EUROPA TREUHAND ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o. v likvidácii