Prehľad o organizácii
PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.
Kúpeľná 5, 080 01 Prešov
31737129
2020543965
Nemá
nezistený
25.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.


Predstavenstvo PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.


Člen dozorného orgánu PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.


Predmet činnosti PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.


Kataster PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.


Skrátené výkazy PREŠOVSKÉ ZBERNÉ SUROVINY, a. s.