Prehľad o organizácii
LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
31737145
2020499448
Nemá
nezistený
20.11.1996
28.06.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Konateľ LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Člen dozorného orgánu LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Správca reštrukturalizačného konania LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Kataster LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze