Prehľad o organizácii
ART PRINT spol. s r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
31737153
2020986308
SK2020986308
nezistený
22.11.1999
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,12
48,99
2,3 %
8,14 tis. €
-18 %
2021/2020
13,5 tis. €
-6,6 %
2021/2020
0,12
-27,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ART PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby ART PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0,98
n/a
43,11

Zisk pred zdanením ART PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ART PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ART PRINT spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ART PRINT spol. s r.o.


Konateľ ART PRINT spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ART PRINT spol. s r.o.


Predmet činnosti ART PRINT spol. s r.o.


Kataster ART PRINT spol. s r.o.


Skrátené výkazy ART PRINT spol. s r.o.