Prehľad o organizácii
ART PRINT spol. s r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
31737153
2020986308
SK2020986308
nezistený
22.11.1999
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
41,36
2,8 %
10,8 tis. €
33,2 %
2022/2021
15,8 tis. €
17,1 %
2022/2021
0,13
14,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ART PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby ART PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,97
n/a
35,93

Zisk pred zdanením ART PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ART PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ART PRINT spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ART PRINT spol. s r.o.


Konateľ ART PRINT spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ART PRINT spol. s r.o.


Predmet činnosti ART PRINT spol. s r.o.


Kataster ART PRINT spol. s r.o.


Skrátené výkazy ART PRINT spol. s r.o.