Prehľad o organizácii
ART PRINT spol. s r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
31737153
2020986308
SK2020986308
nezistený
22.11.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 19586/B
11,2 tis. €
3,6 %
2023/2022
15,7 tis. €
-0,7 %
2023/2022
0,12
-9,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ART PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby ART PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 tis. €
15,5 tis. €
15 tis. €
14,5 tis. €
14 tis. €
13,5 tis. €
transparex.sk
1,03
0,97
n/a
34,84

Zisk pred zdanením ART PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

EBITDA ART PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
13 tis. €
12 tis. €
11 tis. €
10 tis. €
9 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ART PRINT spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ART PRINT spol. s r.o.


Konateľ ART PRINT spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ART PRINT spol. s r.o.


Predmet činnosti ART PRINT spol. s r.o.


Kataster ART PRINT spol. s r.o.


Skrátené výkazy ART PRINT spol. s r.o.