Prehľad o organizácii
SLOVDATA Computers s.r.o.
Tajovského 1, Košice
31737161
2020055774
SK2020055774
2 zamestnanci
19.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8750/V
3,43 tis. €
960,2 %
2022/2021
62,1 tis. €
36,2 %
2022/2021
0,11
731,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SLOVDATA Computers s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVDATA Computers s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
1,76
0,38
0,16
1,31

Zisk pred zdanením SLOVDATA Computers s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SLOVDATA Computers s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SLOVDATA Computers s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVDATA Computers s.r.o.


Konateľ SLOVDATA Computers s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVDATA Computers s.r.o.


Predmet činnosti SLOVDATA Computers s.r.o.


Kataster SLOVDATA Computers s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVDATA Computers s.r.o.