Prehľad o organizácii
SLOVDATA Computers s.r.o.
Tajovského 1, Košice
31737161
2020055774
SK2020055774
1 zamestnanec
19.11.1996
Oprava počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,05
0,73
63 %
-399 €
-967,4 %
2021/2020
45,6 tis. €
12,2 %
2021/2020
-0,02
-1 062,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SLOVDATA Computers s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
transparex.sk

Tržby SLOVDATA Computers s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

1,24
0,37
0,16
1,33

Zisk pred zdanením SLOVDATA Computers s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA SLOVDATA Computers s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLOVDATA Computers s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVDATA Computers s.r.o.


Konateľ SLOVDATA Computers s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVDATA Computers s.r.o.


Predmet činnosti SLOVDATA Computers s.r.o.


Kataster SLOVDATA Computers s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVDATA Computers s.r.o.