Prehľad o organizácii
ARS Slovakia a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
31737170
2020016856
Nemá
20.11.1996
10.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ARS Slovakia a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARS Slovakia a.s.


Predstavenstvo ARS Slovakia a.s.


Člen dozorného orgánu ARS Slovakia a.s.


Jediný akcionár a.s. ARS Slovakia a.s.


Predmet činnosti ARS Slovakia a.s.


Kataster ARS Slovakia a.s.


Skrátené výkazy ARS Slovakia a.s.