Prehľad o organizácii
Kwalt, s.r.o.
Gemerská 3, 040 11 Košice
31737188
2020507753
Nemá
nezistený
22.11.1996
27.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
1,7 tis. €
127 tis. €
0,02
N/A
N/A

Zisk Kwalt, s.r.o.


2014
2015
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Kwalt, s.r.o.


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,09
0,22
1,1

Zisk pred zdanením Kwalt, s.r.o.


2014
2015
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Kwalt, s.r.o.


2014
2015
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kwalt, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kwalt, s.r.o.


Konateľ Kwalt, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kwalt, s.r.o.


Predmet činnosti Kwalt, s.r.o.


Kataster Kwalt, s.r.o.


Skrátené výkazy Kwalt, s.r.o.