Prehľad o organizácii
Credin, spol. s r.o.
Jakobyho 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31737196
2020011081
SK2020011081
nezistený
22.11.1996
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
-0,05
0,11
158,3 %
378 €
134,3 %
2021/2020
N/A
0,03
133,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Credin, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Credin, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

-1,18
-0,58
n/a
0,63

Zisk pred zdanením Credin, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Credin, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Credin, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Credin, spol. s r.o.


Konateľ Credin, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Credin, spol. s r.o.


Predmet činnosti Credin, spol. s r.o.


Kataster Credin, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Credin, spol. s r.o.