Prehľad o organizácii
COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
31737200
2020528521
SK2020528521
250-499 zamestnancov
22.11.1996
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,07
0,84
35 %
522 tis. €
4 %
2021/2020
30 mil. €
5,7 %
2021/2020
0,05
-7,6 %
2021/2020
20,4 tis. €
-75 %
2021/2020
N/A

Zisk COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 mil. €
28 mil. €
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
transparex.sk

1,54
0,65
0,01
1,31

Zisk pred zdanením COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo