Prehľad o organizácii
COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
31737200
2020528521
SK2020528521
250-499 zamestnancov
22.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 361/P
1,13 mil. €
21 %
2023/2022
38,7 mil. €
15,6 %
2023/2022
0,07
2,1 %
2023/2022
20,4 tis. €
-75 %
2021/2020
N/A

Zisk COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 mil. €
35 mil. €
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
transparex.sk
1,64
0,61
0,01
1,41

Zisk pred zdanením COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo