Prehľad o organizácii
BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce
087 01 Kračúnovce
31737218
Nemá
26.11.1996
13.12.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce


Konateľ BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce


Predmet činnosti BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce


Kataster BONA S.C., spoločnosť s ručením obmedzeným Kračúnovce