Prehľad o organizácii
INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad
31737226
2020971227
Nemá
nezistený
26.11.1996
19.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Správca konkurznej podstaty INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice