Prehľad o organizácii
REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii
Kováčska 53, 040 01 Košice
31737234
Nemá
01.12.1996
24.01.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii


Konateľ REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii


Likvidátor REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii


Predmet činnosti REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii


Kataster REALEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii