Prehľad o organizácii
SW TRADE s.r.o. Košice
Dopravná 12, 040 13 Košice
31737251
2020948721
Nemá
nezistený
14.11.1996
15.11.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-28,4 tis. €
16,8 mil. €
-0
N/A
N/A

Zisk SW TRADE s.r.o. Košice


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby SW TRADE s.r.o. Košice


2014
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0
0,62
1

Zisk pred zdanením SW TRADE s.r.o. Košice


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA SW TRADE s.r.o. Košice


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SW TRADE s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SW TRADE s.r.o. Košice


Konateľ SW TRADE s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SW TRADE s.r.o. Košice


Predmet činnosti SW TRADE s.r.o. Košice


Kataster SW TRADE s.r.o. Košice


Skrátené výkazy SW TRADE s.r.o. Košice