Prehľad o organizácii
I - LEGAL ART, s.r.o.
Pivovarská 7, 034 01 Ružomberok
31737269
2020757145
SK2020757145
25-49 zamestnancov
21.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 49791/L
5,53 tis. €
-57,8 %
2021/2020
379 tis. €
-9,4 %
2021/2020
0,03
-26,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,2
0,11
1,09

Zisk pred zdanením I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod I - LEGAL ART, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I - LEGAL ART, s.r.o.


Konateľ I - LEGAL ART, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I - LEGAL ART, s.r.o.


Predmet činnosti I - LEGAL ART, s.r.o.


Kataster I - LEGAL ART, s.r.o.


Skrátené výkazy I - LEGAL ART, s.r.o.