Prehľad o organizácii
I - LEGAL ART, s.r.o.
Pivovarská 7, 034 01 Ružomberok
31737269
2020757145
SK2020757145
25-49 zamestnancov
21.11.1996
Výroba ost.odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,04
0,42
0,37
90,3 %
13,1 tis. €
36,8 %
2020/2019
419 tis. €
-10,5 %
2020/2019
0,04
-32,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0,1
0,06
0,54

Zisk pred zdanením I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA I - LEGAL ART, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod I - LEGAL ART, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I - LEGAL ART, s.r.o.


Konateľ I - LEGAL ART, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I - LEGAL ART, s.r.o.


Predmet činnosti I - LEGAL ART, s.r.o.


Kataster I - LEGAL ART, s.r.o.


Skrátené výkazy I - LEGAL ART, s.r.o.