Prehľad o organizácii
PNEUSERVIS, s.r.o.
Hviezdoslavova 16, 053 11 Smižany
31737277
2021321291
Nemá
nezistený
20.11.1996
08.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
6,43 tis. €
-16,9 %
2016/2015
N/A
N/A
N/A

Zisk PNEUSERVIS, s.r.o.


2015
2016
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby PNEUSERVIS, s.r.o.


2015
2016
8 tis. €
7,5 tis. €
7 tis. €
6,5 tis. €
6 tis. €
transparex.sk
n/a
n/a
n/a
1

Zisk pred zdanením PNEUSERVIS, s.r.o.


2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA PNEUSERVIS, s.r.o.


2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PNEUSERVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PNEUSERVIS, s.r.o.


Konateľ PNEUSERVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PNEUSERVIS, s.r.o.


Predmet činnosti PNEUSERVIS, s.r.o.


Kataster PNEUSERVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy PNEUSERVIS, s.r.o.