Prehľad o organizácii
DELERA, spol. s r.o. Košice
Dlhá 87, 010 01 Žilina
31737285
Nemá
19.11.1996
18.07.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DELERA, spol. s r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DELERA, spol. s r.o. Košice


Konateľ DELERA, spol. s r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DELERA, spol. s r.o. Košice


Predmet činnosti DELERA, spol. s r.o. Košice


Kataster DELERA, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy DELERA, spol. s r.o. Košice