Prehľad o organizácii
INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.
Mlynárska 19, 040 01 Košice
31737293
2020055862
Nemá
20.11.1996
14.09.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.


Kataster INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy INNOVATION TRADE SERVICE SLOVAKIA s.r.o.