Prehľad o organizácii
STEN, s.r.o.
M.Benku 3, Prešov
31737307
2020963230
Nemá
nezistený
21.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod STEN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STEN, s.r.o.


Konateľ STEN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STEN, s.r.o.


Predmet činnosti STEN, s.r.o.


Kataster STEN, s.r.o.


Skrátené výkazy STEN, s.r.o.