Prehľad o organizácii
KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Drábova 2, 040 01 Košice
31737323
Nemá
27.11.1996
09.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutárny orgán KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy KUPEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice