Prehľad o organizácii
DREVOKOV výrobné družstvo
Dukelská 34, 085 01 Bardejov
31737331
2020980577
Nemá
nezistený
26.11.1996
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1
-480 €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DREVOKOV výrobné družstvo


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby DREVOKOV výrobné družstvo


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením DREVOKOV výrobné družstvo


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA DREVOKOV výrobné družstvo


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DREVOKOV výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOKOV výrobné družstvo


Predseda DREVOKOV výrobné družstvo


Predstavenstvo DREVOKOV výrobné družstvo


Predmet činnosti DREVOKOV výrobné družstvo


Kataster DREVOKOV výrobné družstvo


Skrátené výkazy DREVOKOV výrobné družstvo