Prehľad o organizácii
DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice
Festivalové námestie 1, 040 01 Košice
31737340
Nemá
26.11.1996
29.12.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Konateľ DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Člen dozorného orgánu DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Predmet činnosti DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Kataster DAMAS SLOVAKIA spol. s r.o., Košice