Prehľad o organizácii
DELTA TOUR, spol. s r.o.
Partizánska 53, 058 01 Poprad
31737358
2021305792
Nemá
22.11.1996
05.09.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DELTA TOUR, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DELTA TOUR, spol. s r.o.


Konateľ DELTA TOUR, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DELTA TOUR, spol. s r.o.


Predmet činnosti DELTA TOUR, spol. s r.o.


Kataster DELTA TOUR, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DELTA TOUR, spol. s r.o.