Prehľad o organizácii
CHROM, s.r.o.
Lúčna 818/27, 093 01 Vranov nad Topľou
31737366
Nemá
26.11.1996
23.05.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CHROM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHROM, s.r.o.


Konateľ CHROM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHROM, s.r.o.


Predmet činnosti CHROM, s.r.o.


Kataster CHROM, s.r.o.