Prehľad o organizácii
SIMA DESIGN, s.r.o.
Vodná 36, 080 06 Prešov
31737374
2020010575
Nemá
nezistený
26.11.1996
13.08.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SIMA DESIGN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIMA DESIGN, s.r.o.


Konateľ SIMA DESIGN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIMA DESIGN, s.r.o.


Predmet činnosti SIMA DESIGN, s.r.o.


Kataster SIMA DESIGN, s.r.o.


Skrátené výkazy SIMA DESIGN, s.r.o.