Prehľad o organizácii
SIMA DESIGN, s.r.o.
Vodná 36, 080 06 Prešov
31737374
2020010575
Nemá
26.11.1996
13.08.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SIMA DESIGN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIMA DESIGN, s.r.o.


Konateľ SIMA DESIGN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIMA DESIGN, s.r.o.


Predmet činnosti SIMA DESIGN, s.r.o.


Kataster SIMA DESIGN, s.r.o.


Skrátené výkazy SIMA DESIGN, s.r.o.