Prehľad o organizácii
ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii
Svätoplukova 6, 080 01 Prešov
31737382
2020980060
Nemá
nezistený
28.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Konateľ ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Likvidátor ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Predmet činnosti ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Kataster ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii


Skrátené výkazy ALEJA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii