Prehľad o organizácii
PROMET, spol. s r.o.
Šafárikova 20, 911 61 Trenčín
31737391
Nemá
27.11.1996
21.04.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PROMET, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROMET, spol. s r.o.


Konateľ PROMET, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROMET, spol. s r.o.


Predmet činnosti PROMET, spol. s r.o.


Kataster PROMET, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROMET, spol. s r.o.