Prehľad o organizácii
FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.
Revolučná 1, 010 01 Žilina
31737404
Nemá
nezistený
27.11.1996
06.02.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.


Konateľ FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.


Predmet činnosti FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.


Kataster FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FOR LIFE SLOVENSKO, spol. s r.o.