Prehľad o organizácii
DEM trade, s.r.o.
Rastislavova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31737412
2020985307
SK2020985307
1 zamestnanec
26.11.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
28,23
3,5 %
-186 €
-588,9 %
2016/2015
N/A
-0,02
-588,9 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk DEM trade, s.r.o.


2015
2016
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

Tržby DEM trade, s.r.o.


2015
2016
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
1,14
0,96
n/a
28,23

Zisk pred zdanením DEM trade, s.r.o.


2015
2016
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA DEM trade, s.r.o.


2015
2016
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DEM trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DEM trade, s.r.o.


Konateľ DEM trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DEM trade, s.r.o.


Predmet činnosti DEM trade, s.r.o.


Kataster DEM trade, s.r.o.


Skrátené výkazy DEM trade, s.r.o.