Prehľad o organizácii
Roľnícko-obchodné družstvo
094 33 Vyšný Žipov
31737421
2020528444
SK2020528444
5-9 zamestnancov
28.11.1996
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,18
0,03
50,3 %
113 tis. €
204,9 %
2022/2021
688 tis. €
109 %
2022/2021
0,09
199,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Roľnícko-obchodné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícko-obchodné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
0,73
0,5
0,37
0,85

Zisk pred zdanením Roľnícko-obchodné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícko-obchodné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícko-obchodné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícko-obchodné družstvo


Predstavenstvo Roľnícko-obchodné družstvo


Člen dozorného orgánu Roľnícko-obchodné družstvo


Predmet činnosti Roľnícko-obchodné družstvo


Kataster Roľnícko-obchodné družstvo


Skrátené výkazy Roľnícko-obchodné družstvo