Prehľad o organizácii
Roľnícko-obchodné družstvo
094 33 Vyšný Žipov
31737421
2020528444
SK2020528444
5-9 zamestnancov
28.11.1996
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,21
0,07
56,9 %
-108 tis. €
19,9 %
2021/2020
329 tis. €
7,1 %
2021/2020
-0,09
21,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Roľnícko-obchodné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Roľnícko-obchodné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

0,6
0,43
0,02
0,51

Zisk pred zdanením Roľnícko-obchodné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Roľnícko-obchodné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícko-obchodné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícko-obchodné družstvo


Predstavenstvo Roľnícko-obchodné družstvo


Člen dozorného orgánu Roľnícko-obchodné družstvo


Predmet činnosti Roľnícko-obchodné družstvo


Kataster Roľnícko-obchodné družstvo


Skrátené výkazy Roľnícko-obchodné družstvo