Prehľad o organizácii
I.V.A.P. spol. s r.o.
Radlinského 13, 901 01 Malacky
31737439
2021323799
SK2021323799
nezistený
28.11.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
0,25
13,02
6,6 %
12,8 tis. €
946,9 %
2021/2020
26,5 tis. €
194,4 %
2021/2020
0,23
646,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk I.V.A.P. spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby I.V.A.P. spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

7,81
0,93
0,29
15,15

Zisk pred zdanením I.V.A.P. spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA I.V.A.P. spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod I.V.A.P. spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I.V.A.P. spol. s r.o.


Konateľ I.V.A.P. spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I.V.A.P. spol. s r.o.


Predmet činnosti I.V.A.P. spol. s r.o.


Kataster I.V.A.P. spol. s r.o.


Skrátené výkazy I.V.A.P. spol. s r.o.