Prehľad o organizácii
I.V.A.P. spol. s r.o.
Radlinského 13, 901 01 Malacky
31737439
2021323799
SK2021323799
nezistený
28.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104126/B
8,88 tis. €
-30,5 %
2022/2021
30 tis. €
13,2 %
2022/2021
0,14
-38,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk I.V.A.P. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby I.V.A.P. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
9,15
0,97
n/a
20,77

Zisk pred zdanením I.V.A.P. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA I.V.A.P. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod I.V.A.P. spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I.V.A.P. spol. s r.o.


Konateľ I.V.A.P. spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I.V.A.P. spol. s r.o.


Predmet činnosti I.V.A.P. spol. s r.o.


Kataster I.V.A.P. spol. s r.o.


Skrátené výkazy I.V.A.P. spol. s r.o.