Prehľad o organizácii
HONOR - METAL, spol. s r.o.
080 01 Malý Šariš
31737447
2020010454
SK2020010454
2 zamestnanci
22.11.1996
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,06
0,13
16,2 %
-3,18 tis. €
-109,1 %
2021/2020
79 tis. €
-59,4 %
2021/2020
-0,05
-113 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HONOR - METAL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby HONOR - METAL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

8,09
0,84
0,52
6,35

Zisk pred zdanením HONOR - METAL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA HONOR - METAL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HONOR - METAL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HONOR - METAL, spol. s r.o.


Konateľ HONOR - METAL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HONOR - METAL, spol. s r.o.


Predmet činnosti HONOR - METAL, spol. s r.o.


Kataster HONOR - METAL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy HONOR - METAL, spol. s r.o.