Prehľad o organizácii
HONOR - METAL, spol. s r.o.
080 01 Malý Šariš
31737447
2020010454
SK2020010454
2 zamestnanci
22.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3443/P
-1,59 tis. €
86,9 %
2023/2022
120 tis. €
57,3 %
2023/2022
-0,03
87,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HONOR - METAL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HONOR - METAL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
5,64
0,72
0,26
3,53

Zisk pred zdanením HONOR - METAL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HONOR - METAL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HONOR - METAL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HONOR - METAL, spol. s r.o.


Konateľ HONOR - METAL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HONOR - METAL, spol. s r.o.


Predmet činnosti HONOR - METAL, spol. s r.o.


Kataster HONOR - METAL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy HONOR - METAL, spol. s r.o.