Prehľad o organizácii
HONOR - METAL, spol. s r.o.
080 01 Malý Šariš
31737447
2020010454
SK2020010454
2 zamestnanci
22.11.1996
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,24
-0,29
1,04
16,6 %
-12,2 tis. €
-283,9 %
2022/2021
76,1 tis. €
-3,6 %
2022/2021
-0,24
-384,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HONOR - METAL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HONOR - METAL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
6,38
0,83
0,41
5,83

Zisk pred zdanením HONOR - METAL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HONOR - METAL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HONOR - METAL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HONOR - METAL, spol. s r.o.


Konateľ HONOR - METAL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HONOR - METAL, spol. s r.o.


Predmet činnosti HONOR - METAL, spol. s r.o.


Kataster HONOR - METAL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy HONOR - METAL, spol. s r.o.