Prehľad o organizácii
VERTEC, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 01 Košice
31737455
2020055785
Nemá
nezistený
28.11.1996
25.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
40,8 %
2016/2015
N/A
-0,02
40,8 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk VERTEC, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby VERTEC, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,06
n/a
1,32

Zisk pred zdanením VERTEC, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

EBITDA VERTEC, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VERTEC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VERTEC, s.r.o.


Konateľ VERTEC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VERTEC, s.r.o.


Predmet činnosti VERTEC, s.r.o.


Kataster VERTEC, s.r.o.


Skrátené výkazy VERTEC, s.r.o.