Prehľad o organizácii
Aton Multimedia spol. s r.o.
Sadová 2356/5, 052 01 Spišská Nová Ves
31737463
2020032564
Nemá
1 zamestnanec
27.11.1996
Tvorba filmov,videa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,62
3,07
0,37
79,9 %
799 €
176 %
2021/2020
5,11 tis. €
53,6 %
2021/2020
0,62
141,5 %
2021/2020
960 €
N/A

Zisk Aton Multimedia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Aton Multimedia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

0,04
0,2
0,11
0,98

Zisk pred zdanením Aton Multimedia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Aton Multimedia spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Aton Multimedia spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Aton Multimedia spol. s r.o.


Konateľ Aton Multimedia spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Aton Multimedia spol. s r.o.


Predmet činnosti Aton Multimedia spol. s r.o.


Kataster Aton Multimedia spol. s r.o.


Skrátené výkazy Aton Multimedia spol. s r.o.