Prehľad o organizácii
Aton Multimedia spol. s r.o.
Sadová 2356/5, 052 01 Spišská Nová Ves
31737463
2020032564
Nemá
1 zamestnanec
27.11.1996
Tvorba filmov,videa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,41
1,13
70 %
177 €
-77,8 %
2022/2021
9,08 tis. €
77,5 %
2022/2021
0,12
-80,3 %
2022/2021
960 €
N/A

Zisk Aton Multimedia spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Aton Multimedia spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
0,07
0,3
n/a
1,18

Zisk pred zdanením Aton Multimedia spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Aton Multimedia spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Aton Multimedia spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Aton Multimedia spol. s r.o.


Konateľ Aton Multimedia spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Aton Multimedia spol. s r.o.


Predmet činnosti Aton Multimedia spol. s r.o.


Kataster Aton Multimedia spol. s r.o.


Skrátené výkazy Aton Multimedia spol. s r.o.