Prehľad o organizácii
Aton Multimedia spol. s r.o.
Sadová 2356/5, 052 01 Spišská Nová Ves
31737463
2020032564
Nemá
1 zamestnanec
27.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 54128/V
2,35 tis. €
1 225,4 %
2023/2022
21,1 tis. €
132,1 %
2023/2022
0,16
35,3 %
2023/2022
960 €
N/A

Zisk Aton Multimedia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Aton Multimedia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,42
0,2
0,02
0,36

Zisk pred zdanením Aton Multimedia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Aton Multimedia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Aton Multimedia spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Aton Multimedia spol. s r.o.


Konateľ Aton Multimedia spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Aton Multimedia spol. s r.o.


Predmet činnosti Aton Multimedia spol. s r.o.


Kataster Aton Multimedia spol. s r.o.


Skrátené výkazy Aton Multimedia spol. s r.o.